Pk-yri­tyk­sen haas­teet vien­ti­mark­ki­noil­la

Pk-yri­tyk­sen haas­teet vien­ti­mark­ki­noil­la

Suo­ma­lai­set Pk-yri­tyk­set koh­taa­vat tiuk­kaa kil­pai­lua läh­ties­sään etsi­mään kas­vua kan­sain­vä­li­sil­tä vien­ti­mark­ki­noil­ta. Kaik­ki saa­ta­vil­la ole­vat kei­not kan­nat­taa käyt­tää kaup­po­jen saa­mi­sek­si kotiin, mut­ta ovat­ko kaik­ki kei­not...